50godina

Serbian English

Čepovi za cevi

● Čepovi za kvadratne cevi (unutrašnji)
  ● Čepovi colovne vodovodne cevi (unutrašnji)
● Čepovi za pravougaone metalne cevi
  ● Čepovi za ovalnu cev
● Čepovi za okrugle cevi (unutrašnji)   ● Čepovi za cevi: grupa 8
● Čepovi za okrugle cevi (spoljna navlaka)
  ● Čepovi za cevi: grupa 9
● Čepovi za kvadratne cevi: spoljna navlaka
   


Čepovi za kvadratne cevi (unutrašnji)


R.b.NazivDimenzija
147. Čep za kvadratne metalne cevi  100x1001 Al.
131. Čep za kvadratne metalne cevi

13x13

132. Čep za kvadratne metalne cevi

15x15

133. Čep za kvadratne metalne cevi 16x16
134. Čep za kvadratne metalne cevi 18x18x1
134a. Čep za kvardatne metalne cevi 18x18x2
135. Čep za kvadratne metalne cevi 20x20
136. Čep za kvadratne metalne cevi 25x25
137. Čep za kvadratne metalne cevi 30x30
137a. Čep za kvadratne metalne cevi 30x30x2,5
138. Čep za kvadratne metalne cevi 35x35
139. Čep za kvadratne metalne cevi 40x40
139a Čep za kvadratne metalne cevi 40x40x2,5
140. Čep za kvadratne metalne cevi 50x50
141. Čep za kvadratne metalne cevi 50x50 šuplji
142. Čep za kvadratne metalne cevi 60x60
143. Čep za kvadratne metalne cevi 70x70
144. Čep za kvadratne metalne cevi 80x80
145. Čep za kvadratne metalne cevi 80x80 Al.
146. Čep za kvadratne metalne cevi 90x90


Čepovi za pravougaone metalne cevi


R.b.NazivDimenzija
167.
Čep za pravougaone metalne cevi
100x20 AL.
167a.
Čep za pravougaone metalne cevi
100x50
148.
Čep za pravougaone metalne cevi
25x15
149.
Čep za pravougaone metalne cevi
30x10
150.
Čep za pravougaone metalne cevi
30x15
151.
Čep za pravougaone metalne cevi
30x20
152.
Čep za pravougaone metalne cevi
30x20x2
153.
Čep za pravougaone metalne cevi
40x20
154.
Čep za pravougaone metalne cevi
40x20 AL.
155.
Čep za pravougaone metalne cevi
40x20x2
156.
Čep za pravougaone metalne cevi
40x30
157.
Čep za pravougaone metalne cevi
50x30
158.
Čep za pravougaone metalne cevi
50x40
159.
Čep za pravougaone metalne cevi
60x20 AL.
160.
Čep za pravougaone metalne cevi
60x30
161.
Čep za pravougaone metalne cevi
60x40
162.
Čep za pravougaone metalne cevi
70x30
163.
Čep za pravougaone metalne cevi
80x20 AL.
164.
Čep za pravougaone metalne cevi
80x40
165.
Čep za pravougaone metalne cevi
80x60
166.
Čep za pravougaone metalne cevi
100x18x1 AL.
166a.
Čep za pravougaone metalne cevi
100x18x1,5


Čepovi za okrugle cevi (unutrašnji)


R.b.NazivDimenzija
191. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 60x4
168. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 12
169. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 14
170. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 16
171. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 18x1
172 Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 20x1.5
173. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 21x1
174. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 21.3x1.7
175. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 22x1
176. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 22x1.5
177. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 25x1
178. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 25x1.5
179. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 25x2
180. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 28x1.5
181. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 30x1.2
182. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 32x1.2
183. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 35
184. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 38
185. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 40
186. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 48x4
186a. Čep za okrugle cevi (unutrašnji)

Ø 48x2

187. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 50x1
188. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 50x2
189. Čep za okrugle cevi (unutrašnji) Ø 60x1.5


Čepovi za okrugle cevi (spoljna navlaka)


R.b.NazivDimenzija
208.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 45
192.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 12
193.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 14
194.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 16
195.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 18
196.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 19
197.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 20
198.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 21
199.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 22
200.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 25
200a.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)

Ø 25 sa osloncem

201.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 26
202.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 27
203.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 28
204.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 30
205
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 32
206.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 34
207.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)
Ø 35


Čep za kvadratne cevi (spoljna navlaka)


R.b.NazivDimenzija
218.
Čep za colovne cevi (spoljna navlaka)
3/8''
218a.
Čep za okrugle cevi (spoljna navlaka)

Ø 80

209.
Čep za kvadratne cevi (spoljna navlaka)
16x16
210.
Čep za kvadratne cevi (spoljna navlaka)
18x18
211.
Čep za kvadratne cevi (spoljna navlaka)
20x20
212.
Čep za kvadratne cevi (spoljna navlaka)
25x25
213.
Čep za kvadratne cevi (spoljna navlaka)
100x100
214.
Čep za kvadratne cevi (spoljna navlaka) donji ukrasni
100x100
214a.
Čep za kvadratne cevi (navlaka sa osloncem)
30x20
214b.
Čep za kvadratne cevi (navlaka sa osloncem)
40x20
215.
Čep za pravougaone cevi (spoljna navlaka)
100x50 PVC
216.
Čep za pravougaone cevi (spoljna navlaka)
60x40 PVC
217.
Čep za pravougaone cevi (spoljna navlaka)
80x40 PVC


Čep za colovne vodovodne cevi (unutrašnji)


R.b.NazivDimenzija
227.
Čep za colovne vodovodne cevi (unutrašnji)
3" (Ø90/Ø82)
219.
Čep za colovne vodovodne cevi (unutrašnji)
3/8'' (Ø18/Ø12)
219a.
Čep za colovne vodovodne cevi (unutrašnji)
3/8" (Ø18/Ø15)
220.
Čep za colovne vodovodne cevi (unutrašnji)
1/2'' (Ø22/Ø17)
221.
Čep za colovne vodovodne cevi (unutrašnji)
3/4'' (Ø27/Ø21)
222.
Čep za colovne vodovodne cevi (unutrašnji)
1'' (Ø33/Ø27)
222a.
Čep za colovne vodovodne cevi (unutrašnji)
1" (Ø33/Ø30)
223.
Čep za colovne vodovodne cevi (unutrašnji)
5/4''(Ø42/Ø36)
224.
Čep za colovne vodovodne cevi (unutrašnji)
6/4'' (Ø48/Ø42)
224a.
Čep za colovne vodovodne cevi (unutrašnji)
6/4" (Ø48/Ø45)
225.
Čep za colovne vodovodne cevi (unutrašnji)
2" (Ø60/Ø52)
226.
Čep za colovne vodovodne cevi (unutrašnji)
2,5'' (Ø76/Ø70)


Čep za ovalnu cev


Čep za ovalnu cev

R.b.NazivDimenzija
239.
Stopica za cevi
30x15
228.
Čep za ovalnu cev
30x15
229.
Čep za ovalnu cev
30x15 navlaka
230.
Čep za ovalnu cev
30x15 navlaka sa osloncem vertikalnim
231.
Čep za ovalnu cev
30x15 navlaka sa osloncem bočnim
232.
Čep za ovalnu cev
30x15x1.5mm
233.
Čep za ovalnu cev
38x20x1.5
233a.
Čep za ovalnu cev
38x20x2
234.
Čep za ovalnu cev
38x20 navlaka
235.
Čep za ovalnu cev
38x20 sa osloncem
236.
Čep za ovalnu cev
47x23
237.
Čep za ovalnu cev
47x23 navlaka
238.
Čep za ovalnu cev
47x23 navlaka sa osloncem


Čepovi za cevi: grupa 8


R.b.NazivDimenzija
255.
Navlaka
Ø 6 mala
240.
Čep sa osloncem za cev
Ø 20
241.
Šelna sa osloncem za cev
Ø 20- Ø 22
242.
Šelna sa osloncem za cev
Ø 25- Ø 28
243.
Šelna sa osloncem za cev
Ø 28- Ø 32
244.
Šelna sa osloncem za cev
Ø 32
245.
T spojnica za cev
Ø 28
246.
Čep za ugaoni profil
35x35
247.
Plastična stopica sa ekserom za bambus jedan ekser
 
248.
Plastična stopica sa ekserom za bambus jedan ekser mali
 
249.
Plastična stopica sa ekserom za bambus, dupli dva eksera
 
250.
Navlaka
Ø 4
251.
Navlaka
Ø 5
252.
Navlaka
Ø 5,6
253.
Navlaka
Ø 6
254.
Navlaka
Ø 5 mala


Čepovi za cevi: grupa 9


R.b.NazivDimenzija
266.
Plastični čep sa zalivenom maticom
M10 za Ø 60
256.
Plastični čep sa zalivenom maticom
M 8 za cev  20x20
257.
Plastični čep sa zalivenom maticom
M 8 za 25x25
258.
Plastični čep sa zalivenom maticom
M 8 za 30x30
259.
Plastični čep sa zalivenom maticom
M10 za 30x30
260.
Plastični čep sa zalivenom maticom
M 8 za 40x20
261.
Plastični čep sa zalivenom maticom
M 8 za 40x40
262.
Plastični čep sa zalivenom maticom
M10 za 40x40
262a.
Plastični čep sa zalivenom maticom
M12 za 40x40
263.
Plastični čep sa zalivenom maticom
M10 za 50x30
264.
Plastični čep sa zalivenom maticom
M10 za 60x40
264a.
Plastični čep sa zalivenom maticom
M6 za Ø25
265.
Plastični čep sa zalivenom maticom
M10 za Ø 50